CÍL PROJEKTU

Projekt Bezpečné pohraničí CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 spolufinancovaný z programu Interreg V.A Česká republika – Polsko

 je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi hasičskými sbory v České republice a Polsku. Koncepce a náplň projektu byla připravena společně partnery na základě analýz a závěrů z přeshraničních zásahů a cvičení.

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost. Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu. Partnery projektu jsou Vojvodská velitelství státní požární ochrany v Opoli (vedoucí partner), Wroclawi a Katovicích a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje. Projekt je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Plánovaná doba realizace projektu je v období 2016-2019 a celkový rozpočet projektu dosahuje téměř 8 milionů Euro. Koncept projektu definuje hlavní aktivity, v rámci kterých budou partneři organizovat konkrétní aktivity, jako jsou: jazykové vzdělávání, konference, pracovní setkání expertů, záchranářská cvičení a také nákup vybavení. Hlavními aktivitami bude analýza a vyhodnocení současného právního a organizačního stavu v oblasti bezpečnosti v příhraničí, posílení systému komunikace, výměny informací a krizového řízení, jakož i zvýšení kompatibility společných zásahů záchranářů při požárech, záchraně z vody, povodních, dopravních nehodách, záchraně osob a ochraně životního prostředí.

Map

AKTUALITY A NOVINKY

 • Výměnné stáže na Krajském operačním a informačním středisku HZS Pardubického kraje v rámci projektu Bezpečné pohraničí

  21.6.2018

  Hned čtyř výměnných stáží na Krajském operačním a informačním středisku HZS Pardubického kraje se v průběhu uplynulých zhruba dvou měsíců zúčastnilo 16 polských zástupců Komendy Wojewódzkie PSP ve Wrocławiu. Pokračování zde.

 • Hasiči trénovali zásahy ve výškách i hloubkách

  12.6.2018

  V těchto dnech, přesněji 5. a 6. června 2018, se v lokalitě Teplicko-adršpašských skal konal již čtvrtý workshop s názvem Metodika společných zásahů – zásahů z výšky a hloubky. Workshop je součástí projektu Evropské unie „Bezpečné pohraničí“. Za Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje se workshopu účastnili dva příslušníci nprap. Bc. Pavel Zámečník a pprap. Jan Kurka z územního odboru Ústí nad Orlicí. Pokračování zde.

 • Výcvik hasičů řidičů v jízdě s požární technikou za ztížených podmínek

  11.6.2018

  V rámci projektu Evropské unie „Bezpečné pohraničí“ se ve dnech 19. - 20. 6. 2018 uskuteční výcvik hasičů řidičů v jízdě s požární technikou za ztížených podmínek. Této aktivity se zúčastní osm příslušníků HZS Pardubického kraje a místem konání je jeden z nejmodernějších dopravních polygonů v České republice, a to S-Drive v Hradci Králové. Instruktoři mají pro příslušníky připraven program, který zahrnuje teoretickou přípravu s organizačními a bezpečnostními pokyny, tak i praktické jízdy na asfaltu a v terénu. Během dvoudenního výcviku si s nákladními vozy vyzkoušejí smykovou desku s vodními překážkami, asfalt s vodními překážkami, kluzný kopec, aquaplaningovou vanu, rovnou kluznou plochu, zatáčku – kruh a terén. Tento výcvik je zaměřený na techniku zvládnutí vozidla v krizové situaci.

Starší »