CÍL PROJEKTU

Projekt Bezpečné pohraničí CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 spolufinancovaný z programu Interreg V.A Česká republika – Polsko

 je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi hasičskými sbory v České republice a Polsku. Koncepce a náplň projektu byla připravena společně partnery na základě analýz a závěrů z přeshraničních zásahů a cvičení.

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost. Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu. Partnery projektu jsou Vojvodská velitelství státní požární ochrany v Opoli (vedoucí partner), Wroclawi a Katovicích a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje. Projekt je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Plánovaná doba realizace projektu je v období 2016-2019 a celkový rozpočet projektu dosahuje téměř 8 milionů Euro. Koncept projektu definuje hlavní aktivity, v rámci kterých budou partneři organizovat konkrétní aktivity, jako jsou: jazykové vzdělávání, konference, pracovní setkání expertů, záchranářská cvičení a také nákup vybavení. Hlavními aktivitami bude analýza a vyhodnocení současného právního a organizačního stavu v oblasti bezpečnosti v příhraničí, posílení systému komunikace, výměny informací a krizového řízení, jakož i zvýšení kompatibility společných zásahů záchranářů při požárech, záchraně z vody, povodních, dopravních nehodách, záchraně osob a ochraně životního prostředí.

Map

AKTUALITY A NOVINKY

 • Zásah při úniku nebezpečných látek

  25.10.2017

  ,,Zásah při úniku nebezpečných látek“, realizovanou v rámci projektu „Bezpečné pohraničí“ reg. č. CZ.11.123/0.0/0.0/15_001/0000006 spolufinancovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, která proběhne dne 31.10.2017 v areálu koksovny Jan Šverma, ul. Švermova 79, 709 00 Ostrava.

  TERMÍN 
  31. října 2017 MÍSTO KONÁNÍ Areál koksovny Jan Šverma,ul.Švermova 79, 709 00 Ostrava 

 • Setkání představitelů HZS Moravskoslezského kraje a PSP Slezského vojvodství

  13.6.2017

  V Petrovicích u Karviné ve dnech 13. - 14. 6. 2017 proběhne setkání představitelů HZS Moravskoslezského kraje a PSP Slezského vojvodství k ,,Řízení zásahů v PL“ v rámci projektu ,,Bezpečné pohraničí“.

 • Panel expertů v Polsku, Szczyrk 20. - 21. 4. 2017

  9.4.2017

  Je naplánováno další pracovní setkání odborníků z oblasti ICT. Na tomto jednání se plánuje dořešit technické problémy související s plánovaným napojením videokonferencí mezi českou a polskou stranou. Dalším bodem jednání bude rozvoj informačního portálu projektu.

Starší »