O PROJEKCIE

Projekt Bezpieczne Pogranicze CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

jest efektem wieloletniej współpracy pomiędzy strażą pożarną Polski i Czech. Koncepcja i zakres rzeczowy został przygotowany wspólnie przez partnerów, w oparciu o analizę i wnioski z prowadzonych transgranicznych działań ratowniczych i ćwiczeń. Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych poprzez wzmocnienie współpracy wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Cel ten przekłada się na poprawę stanu bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim a tym samym zwiększenie atrakcyjności regionu.

W projekcie uczestniczą Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (partner wiodący), we Wrocławiu i w Katowicach oraz Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje,  Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Libereckého kraje i Moravskoslezského kraje. Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Planowany okres realizacji projektu to lata 2016-2019 a budżet całkowity blisko 8 milionów euro. Koncepcja projektu obejmuje wyznaczenie obszarów tematycznych głównych działań, w ramach których poszczególni partnerzy będą realizować konkretne zamierzenia: szkolenia językowe, konferencje, panele eksperckie, ćwiczenia ratownicze oraz zakupy sprzętu. Zasadniczymi działaniami będzie analiza i ocena obecnego stanu prawnego i organizacyjnego w zakresie bezpieczeństwa na pograniczu, wzmocnienie systemu komunikacji, wymiany informacji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz podwyższenie stopnia kompatybilności systemów ratwoniczych przy pożarach, w ramach ratownictwa wodnego, powodziowego, przy wypadkach w komunikacji, w ratownictwie technicznym i ochronie środowiska.Map

int(2)

WIADOMOŚCI I NOWOŚCI

 • Panele ekspertów, Polska - Szczyrk 20. - 21. 4. 2017

  9.4.2017

  Jest zaplanowane kolejne spotkanie ekspertów w dziedzinie ICT. Podczas tego spotkania planowane jest rozwiązanie problemów technicznych związanych z planowanego połączenia wideokonferencji pomiędzy czeskimi i polskimi stronami. Kolejnym punktem dyskusji będzie opracowanie projektu portalu informacyjnego.

 • Panele ekspertów odbędą się v Polski - Szczyrk 3. - 4. 4. 2017

  31.3.2017

  Eksperci w dziedzinie ICT będzie określać możliwości podłączenia systemu wideokonferencji na czeskiej i polskiej stronie i omówić możliwości prezentacji i zakresu wsparcia informacyjnego w ramach wspólnego projektu informacyjnego portalu.

 • Został uruchomiony portal informacyjny

  31.3.2017

  Portal informacyjny „Bezpieczne Pogranicze” został uruchomiony.

« Nowsze