Szkolenie kierowców-jazda alarmowa

W dniach 29.09.2017 r., 09.10.2017 r., 10.10.2017 r.  dla 35 osób w  Polskiej Nowej Wsi zrealizowano szkolenie kierowców z zakresu jazdy alarmowej. Strażcay podczas szkolenia nabyli umiejętności zachowania odpowiedniej pozycji w czasie wykonywania trudnych manewrów oraz sprawdzili swoje umiejętności w sytuacjach imitujących niebezpieczne warunku drogowe. Szczególny nacisk został położony na naukę hamowania oraz naukę zachowania podczas wpadania w poślizg na drodze.


 
 
 
 
 
 
 

Konferencja Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń nadzwyczajnych w Polsce i Czechach

W dniach 26 - 27 kwietnia w Polanicy Zdrój odbyła się konferencja pt. „Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń nadzwyczajnych w Polsce i Czechach” W ramach konferencji odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków w ramach Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Od XXII posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej przewodnictwo nad polską częścią grupy roboczej  przejęła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
Podczas spotkania grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków zdefiniowano aktualne problemy we współpracy ratowniczej oraz wyznaczono główne cele na kolejny rok pracy. W ramach prac grupy dokonano także weryfikacji danych uzyskanych ze wszystkich komend wojewódzkich straży pożarnej z Polski i Republiki Czeskiej, na podstawie których przygotowano protokół podsumowujący.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotkanie czeskich i polskich strażaków w Krnowie

Spotkanie odbyło się w Krnowie, w Hotelu Cvilín, w dniach 30.-31.5.2017. Na miejsce przybyli przedstawiciele Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego na czele z Dyrektorem Krajowym plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, PhD., Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Kraju Ołomunieckiego na czele z Dyrektorem Krajowym plk. Ing. Karlem Kolaříkem, i kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na czele z Komendantem Wojewódzkim bryg. Markem Kucharskim. Na spotkaniu doszło również do przedstawienia dyrektorów powiatowych i dowódców stacji strażackich obu czeskich krajów, którzy z województwem opolskim mają wspólną granicę. Swych przedstawicieli przedstawiła również strona polska.

            Na spotkaniu, na którym przedstawiane były prezentacje poszczególnych straży pożarnych obu państw zabrzmiało, że na terenie powiatu Bruntál najczęściej pomagają jednostki PSP z miast Głubczyce i Prudnik. Te występują nawet w czeskich planach alarmowych. Dalsza współpraca oparta jest na wspólnych ćwiczeniach, szkoleniach i spotkaniach, włącznie ochotniczych straży pożarnych.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotkanie czeskich i polskich strażaków w Petrovicach koło Karwiny

Drugie ze spotkań przedstawicieli Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego na czele z Dyrektorem Krajowym plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, PhD. i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Województwa Śląskiego na czele z Komendantem Wojewódzkim bryg. Mgr. inż. Jackem Kleszczewskim – odbyło się w dniach 13.-14.6.2017 w Petrovicach koło Karwiny, w Hotelu Dakol. I tutaj przedstawiono poszczególnych dyrektorów powiatowych i dowódców stacji strażackich Kraju Morawskośląskiego, którzy z województwem śląskim mają wspólną granicę. Swych przedstawicieli przedstawiła również strona polska.

            Najczęstszym rodzajem pomocy czeskich jednostek strażackich Kraju Morawskośląskiego jest udział w działaniach ratowniczych na odcinku autostrady A1 niedaleko Bogumina, która nawiązuje bezpośrednio na czeską autostradę D1. Dalsza współpraca oparta jest na wspólnych ćwiczeniach (naprz. duże ćwiczenia jednostek zintegrowanego systemu ratowniczego na autostradzie A1 w roku 2016), szkoleniach i spotkaniach, włącznie ochotniczych straży pożarnych.

            Strona czeska informowała kolegów polskich o wybudowaniu i funcjonowaniu unikalnego projektu Zintegrowanego Centrum Bezpieczeństwa Kraju Morawskośląskiego w Ostrawie i o systemie rozbudowy wspólnych zintegrowanych ośrodków wyjazdowych (IVC), gdzie dyżurują razem ze strażakami pozostałe slużby takie jak policja, pogotowie ratunkowe czy straż miejska. Taki ośrodek będzie również wybudowany w Czeskim Cieszynie, nedaleko granic z Cieszynem.

            Przedstawione były również specjalne międzynarodowe odwody operacyjne Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego - USAR, WASAR i odwód zajmujący się przepompowywaniem dużej ilości wody.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenia nurkowe

W dniach 05.09.2017 r.- 30.10.2017 r. na terenie województwa opolskiego przeprowadzono szkolenia nurkowe P1 i P2 dla 30 osób. Szkolenie obejmowało zarówno zajęcia praktyczne jak i teroretyczne.
Szkolenie zakończyło się 100% sukcesem- uprawnienia zdobyli wszyscy uczestnicy.


 
 
 
 
 
 
 

Szkolenie – obsługa pilarek, pił mechanicznych, przecinarek

W dniach 25-29.09.2017 r. zrealizowano dla 25 osób Szkolenie – obsługa pilarek, pił mechanicznych, przecinarek. Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne, które odbyły się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz zajęcia praktyczne, które odbyły się w lasach Nadleśnictwa Tułowice.


 
 
 
 
 
 

Szkolenie- ratownictwo na wodach szybkopłynących

W dniach 10-12.10.2017 r.,na torze kajakowym Wietrznice w Zabierzy-Łącko zrealizowano dla 23 osób Szkolenie – ratownictwo na wodach szybko płynących.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenie – kurs stermotorzysty

W dniach 18-22.09.2017 r. zrealizowano dla 15 osób Szkolenie – kurs stermotorzysty, przygotowanie przedstawicieli służb do egzaminu na patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej.


 
 
 
 
 
 
 

Spotkanie zespołu projektowego

W dniach 30.11-01.12.2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego w trakcie reazlizacji projektu. Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe działania w projekcie, stan realizacji zamówień publicznych oraz procent wykonania budżetów. Na spotkaniu zostały również omówione plany na nakolejne półrocze realizacji projektu. Ponadto zespół dokonał analizy zmian w zakresie sprawozdawczości oraz zostały omówione problemy proceduralne. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Partnerów. 


 
 
 
 

Kurs nurkowania pod lodem

W dniach 19-20.02.2018 r. w Nadziejowie odbyło się Szkolenie nurkowe- kurs nurkowania pod lodem. W szkoleniu wzięło udział 15 osób.Kurs nurkowania podlodowego uczył, jak bezpiecznie nurkować pod lodem: jak skonfigurować sprzęt, wybrać miejsce nurkowania, przygotować przerębel, spełnić zasady bezpieczeństwa i prawidłowej asekuracji. Uczestnicy dowiedzieli się podczas kursu również o sygnalizacji przy pomocy liny, zastosowaniu śrub lodowych, podstawowych węzłach żeglarskich stosowanych w nurkowaniu i użyciu kołowrotka do autoratownictwa. Szkolenie zakończone 100 % sukcesem.


 
 
 
 
 

Szkolenie obsługa urządzeń i agregatów elektrycznych pow. 1 kV

W dniach 16-18.04.208 r. odbyło się szkolenie obsługa urządzeń i agregatów elektrycznych powyzej 1 KV. W szkoleniu wzieło udxiał 15 uczestników.


 
 
 
 

Szkolenie obsługa urządzeń z HDS

W dniach 19-25.04.2018 r. odbyło się szkolenie z zakresu obsługi urządzeń z HDS. Uczestnikami szkolenia było 15 strażaków z województwa opolskiego. Cele szkolenia było przygotowanie kandydatów na operatorów do pracy ze wszystkimi rodzajami żurawi przenośnych. Szkolenie zostało zakończone egzaminem. 


Galeria nie zawiera zdjęć.

Szkolenie kierowców z zakresu jazdy alarmowej

W dniach 26-28.06.2018 r.  dla 35 osób w  Polskiej Nowej Wsi zrealizowano szkolenie kierowców z zakresu jazdy alarmowej. Strażcay podczas szkolenia nabyli umiejętności zachowania odpowiedniej pozycji w czasie wykonywania trudnych manewrów oraz sprawdzili swoje umiejętności w sytuacjach imitujących niebezpieczne warunku drogowe. Szczególny nacisk został położony na naukę hamowania oraz naukę zachowania podczas wpadania w poślizg na drodze.


 
 
 
 

Szkolenie – obsługa pilarek, pił mechanicznych, przecinarek

W dniach 18-22.06.2018 r. zrealizowano dla 25 osób Szkolenie – obsługa pilarek, pił mechanicznych, przecinarek. Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne, które odbyły się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz zajęcia praktyczne, które odbyły się w lasach Nadleśnictwa Tułowice.


 
 
 
 

Kurs stermotorzysty.

W dniach 04-08.05.2018 r przeprowadzono w Opolu dla 15 osób Szkolenie – kurs stermotorzysty, przygotowanie przedstawicieli służb do egzaminu na patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej. Szkolenie


 
 
 
 

Szkolenia nurkowe

W miesiącu czerwcu na terenie województwa opolskiego przeprowadzono szkolenia nurkowe P1 i P2 dla 30 osób. Szkolenie obejmowało zarówno zajęcia praktyczne jak i teroretyczne. Szkolenie zakończyło się 100% sukcesem- uprawnienia zdobyli wszyscy uczestnicy.


 
 
 
 

Obsługa samochodu z drabiną mechaniczną

W dniach 23-27.04.2018 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Opolu przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi samochodu z drabiną mechaniczną. W szkoleniu udział wzięło 15 strażaków.


 
 
 
 

Szkolenie dla kadry kierowniczej

W dniach 23-25.05.2018 r. W Pokrzywnej, w hotelu Dębowe Wzgórze zostało przeprowadzone szkolenie dla 20 osób z kadry kierowniczej wszystkich Partnerów w projekcie.


 
 
 

Ratownictwo wysokościowe

W dniach 14-18.05.2018 r. oraz 21-25.05.2018 r. 15 osób zostało przeszkolonych z zakresu działań na wysokości i ratownictwa wysokosciowego.


 
 
 
 

int(2)

WIADOMOŚCI I NOWOŚCI

 • Panele ekspertów, Polska - Szczyrk 20. - 21. 4. 2017

  9.4.2017

  Jest zaplanowane kolejne spotkanie ekspertów w dziedzinie ICT. Podczas tego spotkania planowane jest rozwiązanie problemów technicznych związanych z planowanego połączenia wideokonferencji pomiędzy czeskimi i polskimi stronami. Kolejnym punktem dyskusji będzie opracowanie projektu portalu informacyjnego.

 • Panele ekspertów odbędą się v Polski - Szczyrk 3. - 4. 4. 2017

  31.3.2017

  Eksperci w dziedzinie ICT będzie określać możliwości podłączenia systemu wideokonferencji na czeskiej i polskiej stronie i omówić możliwości prezentacji i zakresu wsparcia informacyjnego w ramach wspólnego projektu informacyjnego portalu.

 • Został uruchomiony portal informacyjny

  31.3.2017

  Portal informacyjny „Bezpieczne Pogranicze” został uruchomiony.

« Nowsze