GŁÓWNE PROBLEMY

Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest czynnikiem warunkującym rozwój każdego regionu. Wpływa bezpośrednio nie tylko na sytuację mieszkańców danego obszaru, ale także na atrakcyjność gospodarczą oraz turystyczną. Ułatwienia dotyczące przekraczania granicy państwowej powodują, że pogranicze należy traktować jako jeden spójny obszar, zwłaszcza w aspekcie zagrożeń o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym. Wynika to z faktu, że zagrożenia te są wspólne dla całego obszaru i ich wystąpienie zwykle wymaga podjęcia interwencji przez służby ratownicze obu stron. Współpraca służb i podmiotów ratowniczych opiera się na międzypaństwowych umowach oraz regionalnych porozumieniach. Ze względu na zmieniające się na przestrzeni ostatnich lat uwarunkowania w zakresie możliwości prowadzenia współpracy, a także zidentyfikowane nowe zagrożenia, działanie systemu bezpieczeństwa na pograniczu musi być nieustannie weryfikowane i udoskonalane.

Potrzebne jest doskonalenie tej współpracy na poziomie wykonawczym, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, ze szczególnym uwzględnieniem integracji współdziałania poszczególnych podmiotów. Opierając się na analizie dotychczasowej współpracy, wskazane zostały obszary tematyczne wymagające wzmocnienia. Dalsza, szczegółowa analiza, która będzie realizowana w każdym obszarze tematycznym pozwoli zdefiniować konkretne wnioski, które umożliwią doskonalenie transgranicznej współpracy. Wychodząc od uwarunkowań administracyjno-prawnych, tworząc wspólną platformę wymiany informacji i koordynacji działań, poprzez niwelowanie barier językowych, wyrównywanie poziomu wyszkolenia oraz wyposażenia, zrealizowany zostanie główny cel projektu. Partnerzy realizujący projekt mają doświadczenie w realizacji działań o charakterze transgranicznym. Jednocześnie, widząc konieczność rozwiązań kompleksowych i systemowych, bazując na dotychczasowej współpracy, w dniu 26 marca 2014 roku podpisali Memorandum o współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu flagowego. Zaplanowane w projekcie działania wynikają więc z dotychczasowych doświadczeń oraz odpowiadają rzeczywistym potrzebom w zakresie zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu współpracy w sytuacji wystąpienia zagrożeń na obszarze pogranicza.

int(2)

WIADOMOŚCI I NOWOŚCI

 • Panele ekspertów, Polska - Szczyrk 20. - 21. 4. 2017

  9.4.2017

  Jest zaplanowane kolejne spotkanie ekspertów w dziedzinie ICT. Podczas tego spotkania planowane jest rozwiązanie problemów technicznych związanych z planowanego połączenia wideokonferencji pomiędzy czeskimi i polskimi stronami. Kolejnym punktem dyskusji będzie opracowanie projektu portalu informacyjnego.

 • Panele ekspertów odbędą się v Polski - Szczyrk 3. - 4. 4. 2017

  31.3.2017

  Eksperci w dziedzinie ICT będzie określać możliwości podłączenia systemu wideokonferencji na czeskiej i polskiej stronie i omówić możliwości prezentacji i zakresu wsparcia informacyjnego w ramach wspólnego projektu informacyjnego portalu.

 • Został uruchomiony portal informacyjny

  31.3.2017

  Portal informacyjny „Bezpieczne Pogranicze” został uruchomiony.

« Nowsze